Stručni tim ordinacije Deminima

Naš konsultantski tim sačinjavaju sjajni lekari sa velikim znanjem i dugogodišnjim kliničkim iskustvom:


  • Dr Purić Milica, specijalista ginekologije i akušerstva
  • Dr Jelena Vasić, specijalista ginekologije i akušerstva
  • Dr Ljubica Simonović, specijalista ginekologije i akušerstva
  • Mr sci med sub spec Gordana Kovačević